REGENERACE
baterie

Regenerace baterie - akumulátoru - trakčních a průmyslových

Prodloužení životnosti

U baterie dojde k prokazatelnému navýšení kapacity až na 80% její původní hodnoty.

Zkrácení doby nabíjení

Zkrácení doby nabíjení baterie vede k nižším nákladům za el. energii.

Prokazatelné výsledky

Výstupní protokol obsahuje údaj kapacity před a po regeneraci – oba dva tyto údaje jsou změřeny po zátěži.

regenerace baterie - regenerator

Regenerace baterie - výhody

 • prokazatelné výsledky regenerace baterie (výstupní protokol obsahuje údaj kapacity před a po regeneraci – oba dva tyto údaje jsou změřeny po zátěži)
 • životnost akumulátoru se prodlouží až o 80 %
 • nízká spotřeba energie díky provedené regeneraci
 • snížení emisí CO2 a zpomalení recyklačního cyklu
 • žádné další investiční náklady

Jak regenerace probíhá

 • posouzení mechanického stavu baterie, kontrola a případná oprava kontaktů a propojovacích svorek baterie
 • kontrola hustoty elektrolytu a proměření napětí jednotlivých článků pod zátěží
 • vlastní regenerace která probíhá v 5 krocích:
  a) vybití, pro změření počáteční kapacity baterie
  b) desulfatační nabíjení
  c) regenerační nabíjení
  d) vybití, pro změření kapacity po regeneraci
  e) nabití na 100%
 • posouzení výsledku regenerace, případné proměření jednotlivých článků, v případě nutnosti výměna vadných článků.
baterie

Staré i nové baterie

Regenerace baterií patentovaným způsobem

Patentovaný a odzkoušený systém regenerace baterie pomocí vysokofrekvenčního pulzního proudu je nejen šetrný k životnímu prostředí, ale především k samotnému akumulátoru. Pět řízených cyklů nabíjení a vybíjení akumulátoru vede ke zvýšení kapacity a prodloužení životnosti a výrazně snižuje energetickou náročnost při dobíjení akumulátoru.

Staré i nové baterie

Nabízíme nejen regeneraci starých baterií, ale i údržbu fungujících akumulátorů, celkový servis i zajištění nové baterie. Akumulátor či průmyslovou baterii si vyzvedneme na místě provozu a po provedené údržbě jej zase dovezeme zpět.

Regenerace akumulátorů

kapacita akumulátorů

Každý akumulátor během své životnosti postupně ztrácí kapacitu. Ke snížení kapacity dochází vznikem krystalů síry na elektrodách akumulátoru. Regenerací se tyto vzniklé krystaly síranu olovnatého přemění zpět na aktivní hmotu elektrod a ionty kyseliny sírové.

Regenerace prodlužuje životnost akumulátoru, důsledkem je i zkrácení doby nabíjení, což zaručuje i nižší spotřebu energie při nabíjení a snižuje negativní dopady na životní prostředí.

V našem servisním středisku prodloužíme životnost Vašeho akumulátoru nebo průmyslové baterie za pomocí speciálního přístroje určeného k regeneraci baterií. Regenerátor REPLUS dá nový život Vašemu akumulátoru nebo záložnímu zdroji. Jsme schopni regenerovat akumulátory a záložní zdroje do kapacity až 1000 Ah.

Desulfatace a sulface

Desulfatace
Provádí se tehdy:
– má-li baterie nedostatečnou kapacitu, způsobenou krátkodobým mezidobíjením
– baterie byla delší dobu mimo provoz a nebyl u ní za posledních 6 měsíců proveden cyklus nabíjení
– baterie pracuje ve vícesměnném provozu
– je problém úplného nabití a baterie se přebíjí

Sulface
Nežádoucí jev, který se vyskytuje u olověného akumulátoru, pokud se řádně nenabijí či je ponechán ve vybitém stavu několik dní. Tento jev počíná postupným vznikem krystalů síranu olovnatého na elektrodách. Následkem dochází ke snižování kapacity akumulátorů. Dalším negativním důsledkem sulface je nárůst vnitřního ztěžování.

kontaktujte nás

Telefon

+420 731 414 393
+420 416 533 799

Email

servis@tpci.cz
info@tpci.cz

Adresa

Areál Cargo, 411 21 Vrbičany

TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s. Svatojiřská 596/32 412 01 Litoměřice
IČO: 04690079 DIČ: CZ046900

www.tpci.cz